JaP

Nový design a tvorba webové prezentace včetně SEO analýzy, podpora jazykových mutací AJ a NJ, dokončení roku 2011.