Fromin

Grafické zpracování inzerce 93 x 170 mm pro propagaci výrobku vody značky Fromin AKTIMUN - prevence proti virovým onemocněním a proti infekci virem ptačí chřipky.

Sponzorský vzkaz 10" Sponzorský vzkaz 10"
Fromin

Návrh scénáře, výroba sponzorského 10" TV odkazu Fromin a zvuková postprodukce, nákup prostoru na TV stanicích. Vysíláno březen 2006 - červen 2006.